Автобиография


Име:

Стефан Димитров

Пол:

Мъжки

Семейно положение:

Женен

Националност:

Българин

Дата на раждане:

24 Октомври 1979

Място на раждане:

България, София

Адрес:

Германия
64289 Дармщадт
Панкрациусщрасе 26А

Телефон:

+49 6151 3533815
+49 176 96624248
+359 88 8659385

E-mail:

stefan@spider.eu.org

Образование:

1993-1998 - Техн. училище "Електронни системи "
Специалност: Програмни системи
Среден успех: 6,00
Дипломна работа: 6,00

1998-2002 - Технически Университет - София, факултет Компютърни Системи и Технологии, Бакалавърска степен по Компютърни системи и управление
Специалност: Програмни системи
Среден успех: 5,62
Дипломна работа: 6,00

2002-2005 - Технически Университет - София, факултет Компютърни Системи и Технологии, Магистърска степен по Компютърни системи и управление - незавършена

2002-2005 - Софийски Университет "Кл. Охридски", факултет по Математика и Информатика, Магистърска степен по Информатика
Специалност: Информационни системи - незавършена

2005-2009 - Технически Университет - Дармщадт, факултет Електротехника и Информационни Технологии, Магистърска степен по Информационна и Комуникационна Техника
Среден успех: 1,495
Дипломна работа: 1,00

Проф. умения:

Операционни системи: DOS, Windows, Netware, Linux

Програмни езици: Basic, C, C++, Pascal, Assembler, Java, JavaScript, VB Script

Среди за програмиране: Borland Pascal, Borland C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Borland JBuilder, Microsoft Visual C++, CodeWright, CrossStudio, NetBeans, Eclipse

Библиотеки: TurboVision, OWL, MFC, VCL, COM, ActiveX, OSGi

Бази данни: Paradox, Interbase, MySQL, Microsoft SQL Server

Интернет: TCP/IP, HTML, DHTML, JavaScript, JSP/Java servlets, Perl, PHP

Source Control: Microsoft Visual SourceSafe, CVS, SVN

Вградени системи

Сигурност и криптография

Point-of-sale системи: терминална и сървърска част

Други: Компютърни архитектури, Компютърни мрежи, Компютърна графика, J2ME

Способност за работа в екип, организационни и добри комуникативни умения

Проф. опит:

1998-2000 - AMO-CIBS, София, България - програмист - разработка на PC базиран телетекстен генератор, включващ отдалечен редактор на телетекстни страници и предаване на кодирани потоци от данни, PC базиран телетекстен декодер, използвани средства: Borland C++ 3.1, Borland Delphi 1, Borland Delphi 3

2000-2005 - Spider Technologies, София, България - управител - продажба на компютърна техника и поддръжка, разработка на различни информационни системи, включително някои за нуждите на Столична Общинска Агенция за Приватизация, използвани средства: Macromedia Dreamweaver, Borland C++ Builder 3, MySQL

2002-2004 - Viewpoint Software, София, България - програмист - разработка на софтуер за POS терминалите от ICE серията на Hypercom, използвани средства: Uniware C Compiler за процесор Z80, Microsoft Visual C++ 6, Microsoft Visual SourceSafe

2004-2004 - Opencode, София, България – програмист - разработка на смс гейтуей сървър за Линукс за нуждите на Индийски GSM оператор

2004-2005 - Valuepos, София, България - програмист - разработка на софтуер за POS терминалите от ICE и Optimum сериите на Hypercom, използвани средства: Uniware C Compiler for Z80 microprocessor, Rowley Associates CrossStudio, Microsoft Visual C++ 6, CVS, Eclipse

2005-2009 - Valuepos, Крифтел, Германия - програмист - разработка на софтуер за POS терминалите от Optimum серията на Hypercom и сървърни помощни програми, използвани средства: Rowley Associates CrossStudio, Microsoft Visual C++ 6 and .Net, CVS, Eclipse, NetBeans, J2ME toolkits

2009-сега - Project-Pay (Germany), Крифтел, Германия - главен ръководител проекти - управление и разработка на софтуер за POS терминалите от Optimum серията на Hypercom и сървърни помощни програми, използвани средства: Rowley Associates CrossStudio, Microsoft Visual C++ 6 and .Net, CVS, Eclipse, NetBeans, J2ME toolkits

Езикови умения:

Български - роден

Английски - гладко (TOEFL CBT – 273)

Немски - добро (Unicert 3)

Руски - слабо

Шоф. книжка:

Категория B